Opningstider/prisar 2017

Hovudsesong: Dagleg 13 juni - 10 august

Guida omvising i kyrkja (oppmøte ved kyrkja) kl.10.00 - 11.30 og 13.00 - 16.00

Bygdevandring og kyrkja (oppmøte ved besøkssenteret) kl.11.50.

 

Førehandsbestilte grupper går framfor tilfeldige gjester

Endringar i opningstid kan førekoma.
På dagar med gudsteneste vert det eit opphald i guidinga. Sjå oppslag.

Enkeltbesøkande: kr. 70,- pr. pers.
Born under 16 år i fylgje med føresette er gratis
Grupper:
Grupper på 10 personar: Kr. 55,- pr. pers.

Inngang utan guiding kr.40,- pr. person

 

Innbyggjarar i Aurland kommune går gratis i kyrkja.