Opningstider/prisar 2017

Hovudsesong: Dagleg 13 juni - 10 august

Opningstider i kyrkja (oppmøte ved kyrkja) kl.10.00 - 16.00

Førehandsbestilte grupper går framfor tilfeldige gjester

Endringar i opningstid kan førekoma.
På dagar med gudsteneste eller vigsel vert det eit opphald i opningstida. Sjå oppslag.

Enkeltbesøkande: kr. 50,- pr. pers.
Born under 16 år i fylgje med føresette er gratis
Familie (foreldre/born): Kr. 100,- pr. fam.

Innbyggjarar i Aurland kommune går gratis i kyrkja.