Opningstider/prisar 2018

Hovudsesong: Dagleg  01. juni - 01. september

Opningstider i kyrkja (oppmøte ved kyrkja) kl.10.00 - 15.00

Fram til 31.mai og 01.09. er opningstida 11.00-14.00. Pga lite gjester er det stengt frå 02.09.18 og fram til ny sesong i 2019.

Førehandsbestilte grupper går framfor tilfeldige gjester

Endringar i opningstid kan førekoma.
På dagar med gudsteneste eller vigsel vert det eit opphald i opningstida. Sjå oppslag.

Enkeltbesøkande: kr. 50,- pr. pers.
Born under 15 år er gratis
Familie (foreldre/born): Kr. 100,- pr. fam.

Innbyggjarar i Aurland kommune går gratis i kyrkja.