Opningstider/prisar 2022

Det er ikkje faste tider for omvising i kyrkja bortsett frå ein kort periode på sommaren. Informasjon om dette kjem seinare her på sida. 

For å få guiding i kyrkja, kan ein ta kontakt med Visit Undredal AS / Undredal Bryggje på tlf. 95137403/95039881 eller mail booking@visitundredal.no  

På dagar med gudsteneste eller vigsel vert det eit opphald i opningstida. Sjå oppslag.

Merk: Innbyggjarar i Aurland kommune går gratis i kyrkja.

(førehandsbestilte grupper går framfor tilfeldige gjester)

______________________________________________________