17. mar, 2014

Samarbeid om formidling av ein kulturskatt

Undredal Bygdeutvikling AS er eit ideelt utviklingsselskap somm er eigd av bygdefolket i Undredal.  Selskapet har avtale med Aurland Kyrkjestyre om retten til å drive guiding i kyrkja. 

Kyrkja er i aktiv og regelmessig bruk som soknekyrkje for Undredal. Difor lyt guidinga vike til fordel for kyrkjelege aktivitetar. 

The company managing the guided activities in Undredal Stave Church is owned by the villagers of Undredal. The company has a contract with the Aurland Church Board allowing the unique right to run the guided experience. 

It is important to be aware of that the church is in regular use for the congregation of Undredal. Therefore sometimes the guided tours has to be cancelled due to church aktivities.